Fronter är en lärplattform

Plattformen består av ett antal verktyg för samarbete och lärande via internet

Fronter är en lärplattform

Plattformen består av ett antal verktyg för samarbete och lärande via internet

FRONTER BESTÅR AV ETT ANTAL VERKTYG

Personlig lärplattform

Fronter ger dig verktyg för din personliga lärmiljö. I Fronter skapar och sparar du personliga kontakter, filer, resurser och dokument, och tar del av gemensam information från skolan. Allt är lagrat på en säker plats och du har tillgång till informationen när som helst och var som helst. En bättre organistation för ett bättre resultat.
 • Idagsidan

  Senaste informationen från dina rum.

 • E-postklient

  Fullständig e-postklient med stöd för POP3 och IMAP.

 • RSS-läsare

  Visar RSS-flöden från externa källor på Idagsidan.

 • Arkiv

  Molnliknande hårddisk som kan vara personlig eller delas med andra.

 • Portfolio

  Personlig portfolio och visningsmapp.

 • Bildpost

  Skriv, rita eller spela in ett meddelande till din lärare eller dina klasskamrater

 • Bloggklient

  Redigera dina externa bloggar direkt från Fronter

 • Meeting

  Personligt webbkonferensverktyg med flera funktioner

 • Notiser

  Internt meddelandesystem i Fronter

 • Tambur

  Visuell översikt för enkel tillgång till de olika rummen från Idagsidan

 • Att göra-lista

  Personlig aktivitetslista med framsteg

 • Idagsidan

  Senaste informationen från dina rum.

 • E-postklient

  Fullständig e-postklient med stöd för POP3 och IMAP.

 • RSS-läsare

  Visar RSS-flöden från externa källor på Idagsidan.

 • Arkiv

  Molnliknande hårddisk som kan vara personlig eller delas med andra.

 • Portfolio

  Personlig portfolio och visningsmapp.

 • Bildpost

  Skriv, rita eller spela in ett meddelande till din lärare eller dina klasskamrater

 • Bloggklient

  Redigera dina externa bloggar direkt från Fronter

 • Meeting

  Personligt webbkonferensverktyg med flera funktioner

 • Notiser

  Internt meddelandesystem i Fronter

 • Tambur

  Visuell översikt för enkel tillgång till de olika rummen från Idagsidan

 • Att göra-lista

  Personlig aktivitetslista med framsteg

Verktyg för lärande

Om du tänker efter är det troligt att du har lärt dig något nytt idag, och att det kändes bra. Det är kraften i lärandet. En del människor har turen att jobba med lärande varje dag. Lärande är roligt, men det är inte alltid lika lätt. Din skola behöver hårt arbetande och hängivna lärare för att inspirera eleverna att lära sig.

Vi kan hjälpa dig med våra verktyg för lärande. Gör digitala prov och inlämningar, skapa individuella utvecklingsplaner och låt lärandet blomstra.

 • Inlämningsmapp

  Mapp för inlämning av uppgifter och utvärdering

 • Prov

  Provverktyg med många olika frågetyper och designer

 • Lärsekvens

  Bygg lärsekvenser för att underlätta individuell inlärning

 • SCORM

  SCORM kurser kan köras i Fronter

 • Resultatmatris

  En översiktsvy över studentens resultat

 • Ljudinspelare

  Spela in och spara ljudklipp direkt i arkivet, som inlämning eller på sidor

Samarbete och kommunikation

Tänk på alla duktiga och inspirerande lärarna du har haft. De verkar alltid veta vad man ska svara, hur man ska svara, när man ska säga något och vem de ska säga det till. Lärarna är bra kommunikatörer - de får det att verka lätt. Fronter har skapats för att främja kommunikationen.

Vi vet att alla har en röst och alla har rätt att bli hörda. Fronter skapar kommunikationskanaler mellan lärare och elever och mellan skolor, lärare och föräldrar.

 • Meddelanden

  Skicka meddelanden till alla medlemmar i ett rum

 • Dokument

  Skapa och dela dokument med en inbyggd redigerare och versionskontroll

 • Forum

  Diskutera, samtala, debattera, brainstorma och ställ frågor i ett forum för samarbete

 • Kontakter

  Personliga kontakter och vänner

 • Kalender

  Organisera dina personliga bokningar och boka tillgängliga resurser via kalendern

 • Omröstning

  Förenklat frågeredskap för användning vid votering

 • Liveroom

  Webbkonferensverktyg med ljud, chatt och interaktiv whiteboard för obegränsat antal deltagare på nätet

 • Meddelanden

  Skicka meddelanden till alla medlemmar i ett rum

 • Dokument

  Skapa och dela dokument med en inbyggd redigerare och versionskontroll

 • Forum

  Diskutera, samtala, debattera, brainstorma och ställ frågor i ett forum för samarbete

 • Kontakter

  Personliga kontakter och vänner

 • Kalender

  Organisera dina personliga bokningar och boka tillgängliga resurser via kalendern

 • Omröstning

  Förenklat frågeredskap för användning vid votering

 • Liveroom

  Webbkonferensverktyg med ljud, chatt och interaktiv whiteboard för obegränsat antal deltagare på nätet

Verktyg för publicering

Fronter är ett Learning Content Management System (LCMS). Här får användarna de verktyg de behöver för att skapa, ladda upp och publicera sitt arbete - online och med full versionskontroll.


 

 • Sidor

  Kombinera text, bilder, länkar för att skapa anpassade sidor med dynamiskt innehåll och layout

 • Fritextsök

  Sök bland allt innehåll som finns uppladdat i Fronter

 • Länkar

  Gemensamt länkarkiv med kommentarfunktion

 • WebEq

  Redigeringsverktyg för matematiska formler

 • Nyheter

  Datumstyrda nyheter med ingress, bilder och text

 • Statistik

  Statistiköversikt för aktiviteten i ett rum

 • Sidor

  Kombinera text, bilder, länkar för att skapa anpassade sidor med dynamiskt innehåll och layout

 • Fritextsök

  Sök bland allt innehåll som finns uppladdat i Fronter

 • Länkar

  Gemensamt länkarkiv med kommentarfunktion

 • WebEq

  Redigeringsverktyg för matematiska formler

 • Nyheter

  Datumstyrda nyheter med ingress, bilder och text

 • Statistik

  Statistiköversikt för aktiviteten i ett rum

 • OES (Open Edit Save)

  Öppna, redigera och spara Office-filer i Fronter

Administrera Fronterinstallationen

Vi skulle inte designa och skapa en hel plattform fylld med verktyg och funktioner utan att ge dig möjlighet att hantera den. Det är enkelt att sköta din FronterinstallationInte alls lika skrämmande som att stå framför en skolklass och förklara Pythagoras sats.

 • Rum

  En grundläggande byggsten i Fronter. Rum (kurser) kan exporteras som ett IMS-paket

 • Organisation

  Strukturen i installationen anpassas till din organisation

 • Behörigheter och roller

  Anpassning av behörighet och roller i installationen

 • Inställningar

  Anpassa inställningar på topp- eller lokal nivå

 • Medlemmar

  Översikt över deltagarna i ett rum med respektive rättighet

 • Rapporter

  Grafisk översikt över aktiviteten i Fronter

 • Rensa databasen

  Administrativa rutiner för en effektiv databashantering

 • Hjälp

  Online hjälpsystem med vägledningar och övningar

 • Språkstöd

  Välj mellan ett stort antal olika språk för din inloggning - Fronter stödjer även höger till vänsterskrift

 • Rum

  En grundläggande byggsten i Fronter. Rum (kurser) kan exporteras som ett IMS-paket

 • Organisation

  Strukturen i installationen anpassas till din organisation

 • Behörigheter och roller

  Anpassning av behörighet och roller i installationen

 • Inställningar

  Anpassa inställningar på topp- eller lokal nivå

 • Medlemmar

  Översikt över deltagarna i ett rum med respektive rättighet

 • Rapporter

  Grafisk översikt över aktiviteten i Fronter

 • Rensa databasen

  Administrativa rutiner för en effektiv databashantering

 • Hjälp

  Online hjälpsystem med vägledningar och övningar

 • Språkstöd

  Välj mellan ett stort antal olika språk för din inloggning - Fronter stödjer även höger till vänsterskrift

 • Användaranpassat verktyg

  Möjlighet att anpassa dina egna verktyg i ett rum

PLUS PACKS

Med PlusPacks kan du lägga till extra funktioner och funktionalitet i din Fronterinstallation. Alla skolor behöver inte ha samma PlusPacks, eftersom de säljs separat och du betalar bara för vad du behöver.

Klicka här för att läsa om vilka PlusPacks Fronter erbjuder.

Önskar du mer...